Obec Mikušovce 

Doprava

Dopravu medzi obcou Mikušovce a okresným mestom Lučenec zabezpečuje spoločnosť SAD Lučenec a.s. 

 

Mikušovce ---> Lučenec

Lučenec ---> Mikušovce