Obec Mikušovce 

Europe for Citizens

Projekt Europe for Citizens sa uskutočnil v spolupráci s OZ Milvus Lučenec. Všetky informácie sa nachádzajú na nasledovnej webovej stránke OZ Milvus.