Obec Mikušovce 

Program hospodárskeho            a sociálneho rozvoja obce